Underhålla en elcykel

Elcyklar kräver i princip samma underhåll som vanliga cyklar. Det innefattar:

  • Tvätta din elcykel. En ren cykel håller längre och du slipper onödigt slitage på drev och växlar.
  • Pumpa däcken. Bra tryck i däcken minskar risken för punktering och gör att cykeln går smidigare.
  • Besiktiga och reglera bromsarna.
  • Olja in kedjan. Är kedjan välsmord så går cykeln lättare och det ökar livslängden på kedjan.
  • Justera växlar vid behov. Se till att växlarna är välsmorda och justerade för att öka livslängden.
  • Reparation och service kan normalt utföras av vanliga cykelverkstäder.

Har du några frågor? Skicka ett e-mail till info@batbike.se