Underhålla en elcykel

Vi erbjuder cykelvårdsprodukter från Muc-off.

Tvätta din cykel

En ren cykel håller längre och du slipper onödigt slitage på drev och växlar. Tvätta cykeln med hjälp av vatten från en slang eller vattenkanna. Undvik att använda högtryckstvätt då det kan skada vitala delar. Kring de områden som är extra smutsiga, till exempel vid ramen eller kedjan, är det bra att använda rengöringsvätska avsedd för cyklar. Du behöver kanske använda en svamp, trasa eller mjuk borste för att avlägsna kvarvarande smuts. Skölj av cykeln noggrant efter rengöringen så att inte rengöringsmedel är kvar.

Pumpa däcken

Bra tryck i däcken minskar risken för punktering och gör att cykeln går smidigare. Efterhand som däcken slits behöver man byta däck.

Besiktiga och reglera bromsarna

Kontrollera att dina bromsarna fungerar bra. Har din cykel fotbroms ska bakhjulet blockeras kortvarigt vid hård inbromsning och cykelns handbroms/rullbroms måste effektiv reducera hastigheten när du bromsar, utan att handbromsen är ordentligt nedtryck. Om så inte är fallet, är det viktigt att de justeras. I många fall kan det vara det bäst att låta din närmsta cykelmekaniker justera bromsarna.

Smörjning

Är kedjan välsmord så går cykeln lättare och det ökar livslängden på kedjan. Tänk på att välja en olja som är avsedd för cykelkedjor och som är lämplig för säsongen.

Justera växlar vid behov

Se till att växlarna är välsmorda och justerade för att öka livslängden. Även om det ofta är en ganska enkel process kan det i många fall kan det vara det bäst att låta din närmsta cykelmekaniker justera växlarna.

Har du några frågor? Skicka ett e-mail till info@batbike.se